Husfliden før og nu


Verninge Husflid lægger vægt på nytænkning med afsæt i de gamle håndværkstraditioner.

Oprindeligt udsprang husfliden af behov for at fremstille billigt husgeråd som var nødvendigt i dagligdagen til brug både ude og inde. Man måtte være kreativ og fantasifuld for at få pengene til at slå til. Husflidsskoler og foreninger blev oprettet rundt om i landet, hvor de ældre kunne levere husflidens traditioner videre til de unge og på den måde sikre, at de håndværksmæssige færdigheder ikke blev glemt.

Efterhånden som maskinerne holdt deres indtog ændredes behov og muligheder, dermed også husfliden. I dag er behovet for selvfremstilling af brugsting ikke længere tilstede, men behovet for, og lysten til at bruge hænderne til at skabe såvel brugsting som små kunstværker lever stadig.

I Verninge Husflid ønsker vi at tilbyde kurser og aktiviteter, hvor traditioner videreføres, og hvor der er tid til fordybelse og indlæring af håndværksmæssige færdigheder for her igennem at udbrede kendskabet til de glæder og værdier, der er forbundet med selv at udføre et projekt fra ide til færdigt resultat.

Verninge Husflid har taget musikken til sig som en naturlig udvidelse af husflidsbegrebet. Som det nyeste skud på stammen har Verninge Husflid oprettet en Billedskole i samarbejde med Assens Kunstråd.

Vi ønsker i Verninge Husflid at supplere traditionerne med fornyelse for at undgå at blive en "støvet" forening, men derimod en forening som appellerer til mennesker på tværs af generationer og sociale lag.

HUSK!!

Indkaldelse til den årlige generalforsamling

Kære medlemmer

Det går rigtig godt i vores lokale Aftenskole i Assens Kommune.

Har du lyst til at høre mere afholder vi vores ordinære generalforsamling i Husflidshuset ved Brylle Skole, Tobovej 45, Brylle, 5690 Tommerup.

Tirsdag d. 31. marts 2020 – kl. 19.00.

Vi starter med en bid brød og en vand, øl vin kl. 18.00 (send os gerne en mail hvis du deltager fra kl. 18.00 - af hensyn til traktement)

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
6. Fastlæggelse af kontingent. – Nuværende kontingent er kr. 100,00.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg: medlemmer: Birgit Mose, Arne E.J, Elef Holm-Anette Rasmussen.
På valg: suppleanter: Ragnhild Hansen og Valdemar Duus.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg: revisor Lene Brylle, supl.: Flemming Frausing.

9.Eventuelt

Kurser


GALLERI

/media/7027/zebraer.jpg
/media/6988/kniv-2.jpg
/media/6987/filt-mette-stahlfest-uge29.jpg
/media/6984/begynderstrik.jpg
/media/6525/kjole.jpeg
/media/6516/strikketoej.jpg
/media/6012/mal-okt19.jpeg
/media/6328/klaver.jpg

KONTAKT


Verninge Husflid
Brunsegårdsvej 43
5690 Tommerup

Telefon: 64762294

Mail: verninge@husflid.dk

CVR: 26463076

Telefontid: Vi har ikke faste telefontider - prøv - og lyt til vores telefonsvarer - hvis vi ikke svarer.

Medlem af Fora
;