Generalforsamling i Huset

 

Indkaldelse til den årlige generalforsamling

Kære medlemmer

Det går rigtig godt i vores lokale Aftenskole i Assens Kommune.

Har du lyst til at høre mere afholder vi vores ordinære generalforsamling i Husflidshuset ved Brylle Skole, Tobovej 45, Brylle, 5690 Tommerup.

Tirsdag d. 31. marts 2020 – kl. 19.00.

Vi starter med en bid brød og en vand, øl vin kl. 18.00 (send os gerne en mail hvis du deltager fra kl. 18.00 - af hensyn til traktement)

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.
6. Fastlæggelse af kontingent. – Nuværende kontingent er kr. 100,00.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg: medlemmer: Birgit Mose, Arne E.J, Elef Holm-Anette Rasmussen.
På valg: suppleanter: Ragnhild Hansen og Valdemar Duus.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg: revisor Lene Brylle, supl.: Flemming Frausing.

9.Eventuelt

KONTAKT


Verninge Husflid
Brunsegårdsvej 43
5690 Tommerup

Telefon: 64762294

Mail: verninge@husflid.dk

CVR: 26463076

Telefontid: Vi har ikke faste telefontider - prøv - og lyt til vores telefonsvarer - hvis vi ikke svarer.


Medlem af Fora
;