Medlemsskab

Verninge Husflids rødder er medlemmerne, det er dem, der har indflydelse på foreningens arbejde.

Verninge Husflid er organiseret i landsorganisationen FORA og tilbyder aktiviteter og folkeoplysende kurser i håndværk, husflid, design, sang og musik.

Nøddeknækker

Som medlem af Verninge Husflid, sikrer man sig, at blive orienteret om alle foreningens aktiviteter.
Du får tilsendt Verninge husflids programmer og nyhedsbreve.

Endvidere giver det mulighed for at øve indflydelse på foreningens arbejde ved, at deltage på den årlige generalforsamling.

Et medlemsskab koster 100 kr. pr. år.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

Bliv medlem her

Nu kan du teste udbyttet af din aftenskoleundervisning i Verninge Husflid
Du kan finde flere oplysninger på www.kompetenceprofilen.dk eller spørge skolelederen.